logo kl

werkwijze

Als u contact opneemt met mij is dat omdat u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. U bent misschien doorverwezen door uw huisarts, de school van uw kind of door maatschappelijk werk. Misschien heeft u achter uw computer gezocht naar hulp of heeft u via anderen over mij gehoord.

Wij hebben het dan over uw hulpvraag en ik leg u de werkwijze van speltherapie uit. Past de problematiek binnen de speltherapie dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij zijn, waar mogelijk, beide ouders aanwezig.

In dit intakegesprek bespreken we waar uw kind tegenaan loopt. Wat lukt wel en wat lukt niet? Hoe is de ontwikkeling van uw kind verlopen? Als alles duidelijk is, maken we afspraken voor minimaal drie observatiesessies.

Na deze sessies bespreek ik met u de observatieperiode en stellen we de behandeldoelen vast. Van dit gesprek maak ik een verslag en probeer ik aan te geven hoe lang de therapie gaat duren. Dit is afhankelijk van de problematiek en ontwikkeling van uw kind.

Er is met u regelmatig contact tijdens de therapie.

Intakegesprek € 70,=
Spelsessie € 70,=
Evaluatiegesprek € 70,= per uur
Gesprek met derden € 70,= per uur

 

Vergoedingen

Speltherapie Onderweg heeft een contract met de gemeente Lochem en Zutphen. Woont u in een van deze gemeenten dan wordt de therapie, na verwijzing van uw huisarts of het CJG, volledig vergoed.

Speltherapie wordt door een aantal verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In deze lijst, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten, vindt u een overzicht van verzekeraars. Niettemin is het raadzaam om bij uw verzekeraar te informeren naar de mogelijke vergoeding. Uw verzekeraar vraagt mogelijk naar mijn gegevens zoals registratiecode. Onder contact vindt u deze informatie.

Beroepscode en klachtenprocedure

De door de FVB/NVVS geformuleerde beroepscode geldt als richtlijn voor het handelen van de bij de FVB/NVVS aangesloten beroepsbeoefenaren. Hier kunt u zowel de beroepscode, de klachtenprocedure als het beroepscompetentieprofiel inzien. Deze liggen ook bij mij ter inzage.