logo kl

over mij

Sherborne is een programma gericht op sociale en emotionele doelstellingen.

Sherborne betekent lekker bewegen. Je eigen lijf leren kennen en voelen, lichaamsbewustzijn. In de beweging kom je een ander tegen. Je kunt samen iets gaan doen maar je kunt ook kracht inzetten tegen elkaar. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen, zij leren relaties aan te gaan en met de ander te communiceren.
Sherborne kan ook samen met ouder en kind ingezet worden.

Sherborne

Sherborne is een programma gericht op sociale en emotionele doelstellingen.

Hulpbronverhalen

Een hulpbronverhaal is een verhaal afgestemd op en speciaal gemaakt voor uw kind.

KIES

Kinderen In Echtscheiding Situatie
Een scheiding is voor een kind ingrijpend.

Huilen boos zijn en ruzie

Huilen en boosheid zijn uitingen van een werkelijke behoefte bij het kind en ruzie hoort er bij!