logo kl

over mij

MarianMijn naam is Marian Veldman-Broeke. Getrouwd met Bert en samen hebben we drie volwassen zonen. Ik ben werkzaam als speltherapeut met kinderen in de basisschoolleeftijd. Ruim 25 jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs. Ik heb veel ervaring in het spelen en werken met kinderen. Kinderen die zeggen: "Ik kan het". Kinderen die zeggen: "Ik kan het zelf". Kinderen die zeggen: " Zullen we samen?" Maar ook met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of stoornis of kinderen die iets naars hebben meegemaakt. Kinderen die sociaal minder vaardig zijn. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gevolgd, met als doel meer kennis en mogelijkheden te hebben om met deze doelgroep om te gaan.

Kinderen hebben heel veel mogelijkheden en elke keer ben ik daardoor weer geboeid. Ik denk dat een kind heel goed in staat is zijn eigen pad te kiezen en dat het bij moeilijkheden ondersteuning kan gebruiken. Ik mag dan even meelopen. Mijn praktijk heet daarom ook Onderweg.

Mijn opleidingen:

  • Opleiding voor kleuterleidsters met een EDOKA jaar zodat ik bevoegd ben om op de hele basisschool les te geven(1982)
  • Specialisatie Jonge Risicokind (2007)
  • Opleiding tot Speltherapeut ( Hogeschool Ede 2010)
  • KIES coach en KIES omgangsbegeleiding (Kies voor het Kind, 2014)

Elk jaar volg ik na-en bijscholing om mijzelf scherp te houden en mij te verdiepen in onderwerpen die ik in de praktijk tegenkom.
Daarnaast vorm ik met een aantal collega speltherapeuten een intervisiegroep. Ik ben lid van de beroepsvereniging FVB/NVVS.

Wie is er nog meer?

Esther_Karrenbelt.jpgStagiaires
De praktijk geeft stagiaires van de erkende speltherapieopleidingen een kans hun vak te leren. De stagiaires hebben een theoriejaar achter de rug en een observatieperiode geoefend. In het tweede jaar mogen ze twee therapieën draaien onder begeleiding van een ervaren speltherapeut.

Als ik denk dat uw kind goed geholpen kan worden bij de stagiaire dan zal ik u vragen of u daarmee instemt. Er gelden aangepaste tarieven voor deze therapie.

Esther Karrenbelt is als stagiaire van de CHE momenteel aan de praktijk verbonden.

 


 Onderstaande specialisaties kan ik toepassen in mijn praktijk:

Sherborne

Sherborne is een programma gericht op sociale en emotionele doelstellingen.

Hulpbronverhalen

Een hulpbronverhaal is een verhaal afgestemd op en speciaal gemaakt voor uw kind.

KIES

Kinderen In Echtscheiding Situatie
Een scheiding is voor een kind ingrijpend.

Huilen boos zijn en ruzie

Huilen en boosheid zijn uitingen van een werkelijke behoefte bij het kind en ruzie hoort er bij!