EMDR

Waarom EMDR?

EMDR betekent: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze behandeling is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen of verminderen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen zoals steeds aan de gebeurtenis denken, nachtmerries, angsten, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en slaapproblemen. Ook lichamelijke klachten zoals hoofd- of buikpijn.

Hoe werkt EMDR?

In de spelkamer kan EMDR een onderdeel zijn van de behandeling. Dit altijd in overleg met cliënt en ouders. Voor kinderen is er een aangepaste werkwijze. De basis is dat tijdens een EMDR sessie wordt gevraagd terug te denken aan de gebeurtenis of aan een moment dat nu in verband staat met de klachten. Samen met de therapeut worden gedachten, beelden en gevoelens die daarbij horen naar boven gehaald. Vervolgens wordt het verwerkingsproces opgestart. Bij heel jonge kinderen wordt dit met een spelbeeld gedaan en wordt van de gebeurtenis een verhaal gemaakt.

Terwijl er teruggedacht wordt aan de gebeurtenis geeft de therapeut een afleidende stimulans zoals tikjes op de schouders of knieën, het volgen van handbewegingen of klikjes door de koptelefoon. Een andere optie is dat de cliënt actief met een beweging bezig gaat. Herinneringen verliezen hierdoor hun kracht en emotionele lading.

Het proces helpt om ervaringen een plek te geven en sterke, negatieve gevoelens van hun lading te ontdoen. De herinneringen blijven maar de negatieve gevoelens beïnvloeden het leven niet meer.

Deze video met een fragment uit het Jeugdjournaal laat zien hoe EMDR wordt toegepast.

https://www.youtube.com/watch?v=8n2oZXR3kOk