Welkom

Welkom op de website van Speltherapie Onderweg.

Kinderen gaan door de wereld over hun eigen pad, ze zijn onderweg. Al spelend ontdekken ze de wereld, wie ze zijn en wat ze kunnen. Op deze manier ontwikkelen kinderen zich.

Soms zijn er gebeurtenissen op het pad die het moeilijk maken alleen verder te lopen. Ik loop dan graag een stukje mee. Speltherapie kan een oplossing zijn bij vervelende gebeurtenissen of als uw kind niet lekker in zijn vel zit.

Wat is speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie waar spel op een methodische wijze ingezet wordt en centraal staat. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 13 jaar die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling maar wordt ook gebruikt bij jongeren en volwassenen.

Spelen is de taal van kinderen net als praten bij volwassenen. Wat uw kind niet goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. In de spelkamer kan uw kind in alle vrijheid spelen met zelfgekozen materiaal.

Als speltherapeut ben ik erin gespecialiseerd uw kind te observeren en te begeleiden. Ik heb alle aandacht voor uw kind en probeer spelenderwijs een vertrouwensband met uw kind op te bouwen. Dat heeft enige tijd nodig. Door mij te verplaatsen in uw kind, door mee te spelen met het spel en door uw kind te observeren leer ik de speeltaal van uw kind te begrijpen. Speeltaal is de taal die kinderen geven aan het spel wat ze spelen. Zo krijgt uw kind de gelegenheid en de ondersteuning om zijn problemen zo goed mogelijk te uiten en uiteindelijk te verwerken. Dit stimuleert de ontwikkeling en brengt weer evenwicht waardoor uw kind zelf verder op weg kan.

Deze video geeft een heldere uitleg over speltherapie.